ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

โปรแกรมระบบกิจกรรมชุมนุม club.rajsima.ac.th

งานกิจกรรมชุมนุม กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย


มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ครูลัดดาวัลย์ เปินขุนทด หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม ห้องกิจกรรมชุมนุม อาคาร 2 ชั้น 2


พัฒนาโดย ครูนฤพล จันคำ ponchankam@gmail.com

Copyright © 2021 nai-pop, all rights reserved
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
krupop@rajsima.ac.th