ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

คำแนะนำการเลือกชุมนุม (กรุณาศึกษาให้เข้าใจก่อนเข้าระบบ)
1. ระบบเปิดให้เลือกชุมนุม ระหว่างวันที่ ../../2565 - ../../2565
2. การเข้าระบบ
 • username คือ เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
 • password ในครั้งแรกใช้ เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เมื่อเข้าระบบไปแล้วสามารถเปลี่ยน password ได้ตามต้องการที่เมนู เปลี่ยน password
 • ให้ยกเลิกรหัสผ่านที่เคยเปลี่ยนในปีการศึกษาที่ผ่านมา แล้วดำเนินการใหม่ทั้งหมด
 • 3. คลิกปุ่ม เลือกชุมนุม หลังรายชื่อชุมนุมที่ต้องการ

  คำเตือน
 • เปลี่ยนรหัสผ่านทันที หลักจากเข้าระบบครั้งแรก
 • นักเรียนสามารถเลือกชุมนุมได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

 • หมายเหตุ
 • นักเรียนชั้น ม.1 ไม่ต้องเลือกชุมนุม (ทุกคนอยู่ชุมนุมเชียร์)
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ครูลัดดาวัลย์ เปินขุนทด หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม หมายเลขโทรศัพท์ 095-8094748

 • สถิติ
 • จำนวนนักเรียนทั้งหมด 4134
 • เลือกชุมนุมแล้ว 4134
 • ยังไม่เลือกชุมนุม 0
 • Copyright © 2021 nai-pop, all rights reserved
  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
  krupop@rajsima.ac.th